Lutherska missionskyrkans orkester

Lutherska missionskyrkans orkester
Vi övar inte regelbundet, men spelar i gudstjänsten 2-3 ggr per termin och övar samma dag. Ibland har vi andra projekt och övar särskilt inför det. Fem år i rad har vi tillsammans med Lutherska missionsyrkans kör haft Psalmgalan Sjung för livet, senast i Februari 2023 då vi var i Annedalskyrkan. Orkestern är också med på körens julskiva, Gloria, och har de senaste åren också haft Julkonserter tillsammans med kören.

Länk till Psalmgalorna på Youtube: Psalmgalan 2023, Psalmgalan 2022, Psalmgalan 2021, Psalmgalan 2020 samt glimtar från Psalmgalan 2019

Program Vårterminen 2024

Lö 27 januari Psalmgalan Sjung för livet 2024 kl. 18 i Annedalskyrkan tillsammans med Lutherska missionskyrkans kör

Sö 17 mars kl. 11 Gudstjänst i Lutherska

Sö 5 maj kl. 11 Gudstjänst i Lutherska

För övrig info kontakta dirigent, Sven Fridolfsson – fridolfssons@gmail.com

Det finns även Unga psalmorkestern för dig som är yngre.