Lutherska missionskyrkans orkester

Lutherska missionskyrkans orkester
Vi övar inte regelbundet, men spelar i gudstjänsten 2-3 ggr per termin och övar samma dag. Ibland har vi andra projekt och övar särskilt inför det. Fem år i rad har vi tillsammans med Lutherska missionsyrkans kör haft Psalmgalan Sjung för livet, senast i Februari 2023 då vi var i Annedalskyrkan. Orkestern är också med på körens julskiva, Gloria, och har de senaste åren också haft Julkonserter tillsammans med kören.

Länk till Psalmgalorna på Youtube: Psalmgalan 2023, Psalmgalan 2022, Psalmgalan 2021, Psalmgalan 2020 samt glimtar från Psalmgalan 2019

Program Höstterminen 2023

Sö 17 september kl. 11 Gudstjänst i Lutherska

Fre 29 september kl. 19 Konsert i Frihamnskyrkan i samband med Orkesterfestivalen

Sö 29 oktober kl. 11 Gudstjänst i Lutherska

Lö 16 december Julkonsert i Johannebergskyrkan tillsammans med Lutherska missionskyrkans kör

För övrig info kontakta dirigent, Sven Fridolfsson – fridolfssons@gmail.com

Det finns även Unga psalmorkestern för dig som är yngre.