Psalmorkester

Psalmorkestern är Lutherskas lilla ”Symfoniorkester”!
Vi övar inte regelbundet, men spelar i gudstjänsten 2-3 ggr per termin och övar samma dag. 
För övrig info kontakta Sven Fridolfsson – fridolfssons@gmail.com

Det finns även Unga psalmorkestern för dig som är yngre.