Psalmorkester

Psalmorkestern är Lutherskas lilla ”Symfoniorkester”!
Vi övar inte regelbundet, men spelar i gudstjänsten 2-3 ggr per termin och övar samma dag. Höstterminen 2022 spelar vi sö 25/9 samt sö 30/10 
För övrig info kontakta Sven Fridolfsson – fridolfssons@gmail.com

Det finns även Unga psalmorkestern för dig som är yngre.