Medlemskap

Bli medlem!
Du är varmt välkommen att söka om medlemskap i Lutherska missionskyrkan. Kontakta någon av de anställda via mail (se Kontakt) eller exempelvis vid en gudstjänst.