Unga Psalmorkestern

Vid några tillfällen varje termin är alla barn som spelar ett instrument välkomna att vara med och spela i Unga psalmorkestern. Vi träffas och tränar vid ett par tillfällen och medverkar sedan i en gudstjänst.

För aktuella datum se kyrkans kalender.

För övrig info om datum och annat,
maila fridolfssons@gmail.com