Lutherska Missionskyrkans Kör – Skivor – PS

Lyssna nedan

PS – Lutherska missionskyrkans kör sjunger Psaltaren

MUSIKEN ÖPPNAR SINNEN
Hjälper mig att se klart och ana Gud. Kanske är det därför som en av de mest använda bibelböckerna i Gamla testamentet ursprungligen är just musik. Ord och toner som växt fram ur en specifik livsituation. Ärligt och naket inför Gud. Så mänskligt. Och just därför så mycket närvaro av Gud. Psaltarspsalmerna har en lång historia. En del kanske närmare tretusen år. Ändå kan vi känna igen oss. De yttre livsvillkoren har förändrats. Men vi är alla människor. Vi gråter skratta, älskar och hatar och brottas med tillvaron på olika sätt. Det är bra att stanna till ibland. För att få mod och för att se; mitt liv hör ihop med dem som trampat stigarna före mig. Vi får låna ord i psaltaren när vi vänder oss till Gud. Som människor i alla tider gjort. Psaltarspsalmerna ger inte alltid svar, men kan ge hopp och förtröstan. Gud är här, viskar i varje människa genom alla tider; Du är frikänd! Det är en förmån att få närma sig dessa texter. En skatt att för vidare. Från släkte till släkte.