Liv att dela innehåller 15 nyskrivna sånger för gudstjänsten.
Sångerna är fristående och vill komplettera den gudstjänstmusik som redan finns. De är skrivna av Johanna Olander, teolog, och Camilla Voigt, kyrko­ musiker, och har vuxit fram i gudstjänstlivet i Partille församling. Till varje sång finns en tankevinjett. För någon, ord att inspireras av inför en samling eller gudstjänst. För någon annan, ord i ensam­het och avskildhet, ord för egen stund med Gud.

”Ibland blir man riktigt varm i hjärtat över ett resultat, som har sitt ursprung i två församlingsarbetares samverkan i text (Johanna Olander) och musik (Camilla Voigt) och som spelats in av en av Sveriges bästa körer, Lutherska Missionskyrkans kör, under ledning av Johanna och Sven Fridolfsson. Sångerna är skrivna för gudstjänstbruk och borde få stor spridning. Fina, fokuserade texter till enkla och mycket sångbara melodier. Just Lutherska Missionskyrkans kör måste få en speciell eloge. Vilken diktion och frasering! Tack!
– Per Harling, präst, kompositör och författare.

För beställning via Argument

Nothäfte (229 kr)
Noter och tankevinjetter, ej kopieringsrätt. Spiralbunden, 64 sidor

Lilla församlings­ paketet (398 kr)
Noter, texter och tankevin­ jetter från nothäftet med kopieringsrätt i den egna församlingen. Powerpoint­ filer med sångtexter och tankevinjetter. Pdf- och powerpointfiler för nedladdning. Beställs endast via www.argument.se

Stora Församlingspaketet (1 495 kr)
Noter, texter och tankevin­jetter från nothäftet, med kopieringsrätt i den egna församlingen. Körarrange­mang och instrumental arrangemang med kopieringsrätt i den egna församlingen. Powerpoint filer med sångtexter och tankevinjetter. Spiralbundet häfte samt pdf- och powerpointfiler.

Cd (169 kr)
Samtliga sånger insjungna av Lutherska missions­ kyrkans kör.
Beställ via www.argument.se, mejla till order@argument.se