Scouter

Samlas i Toleredskyrkan på Hisingen på måndagkvällar.

Spårare (7-9 år): kl 18.00-19.30
Upptäckare (10-12 år): kl 18.00 – 19.30
Äventyrare (12 år och uppåt): kl 18.00 – 20.00

Scouting är roligt och lärorikt. Med fokus på samarbete och naturen är vi både inne och ute för att lära oss ta hand om skapelsen och oss själva.
Plats: Toleredskyrkan
Kostnad: 200 kr/termin

För mer info: kontakta Cecilia Jarlstedt, cecilia.jarlstedt@trygghansa.se eller Emma Sandgren, emma.sandgren@svenskakyrkan.se 0722-37 17 38.