Styrelsen

Om du vill kontakta Lutherska Missionskyrkans styrelse gör du det enklast på styrelsen@lutherska.nu

Styrelsemedlemmar: Edvard Lundgren (ordf), Johanna Arlinger, Gunnel Westling, Maria Ryberg, Magnus Svensson, Ulla Pettersson,  Jonas Olander och Per-Uno Sturk