Lutherska Missionskyrkans Kör

Julkonsert 2017
Välkommen på julkonsert

med  Lutherska Missionskyrkans Kör  söndagen den 17 dec kl. 16.30 och 19.00 i kyrkan på Vasagatan 2. Fri Entré!

Lyssna på vår tidigare utgivna julskiva Hosianna.

lmk_affisch_A3_bokhandel_170424a

Lutherska missionskyrkans kör har släppt en ny skiva!
Med release i maj 2017 släppte Lutherska missionskyrkans kör en ny skiva med titeln Omsluten. För elfte gången har kören, som gjort sig känd för sin fina körklang, sin innerlighet i uttrycket, sina nya sånger och ärliga texter, samlat sin musik för att med ord och toner i variationsrika arrangemang beröra, trösta och glädja. På Omsluten blandas, liksom tidigare, nyskriven musik med nya arrangemang av gamla kända psalmer och läsarsånger.

Tidigare skivor

lmk-skiva-hires-lmklad_liv

Liv att dela innehåller 15 nyskrivna sånger för gudstjänsten och släpptes hösten 2014. Dessförinnan släpptes Ropande, viskande. Denna församlingskör, som gjort sig känd för sin fina körklang, sin innerlighet i uttrycket, sina nya sånger och ärliga texter, har här samlat sin musik för att med ord och toner i variationsrika arrangemang beröra, trösta och ge människor hopp. På Ropande, viskande blandas, liksom tidigare, nyskriven musik med nya arrangemang av gamla kända psalmer och läsarsånger. Läs mer och lyssna  »

lmk-bilder-kor_herrar_not

Denna unika församlingskör från Efs i Göteborg har släppt ytterligare en kritikerrosad skiva. Som alltid med eget nytt material där flera av körmedlemmarna är delaktiga i texter och musik, men även läsarsånger och psalmer i nya arrangemang. Här ryms sprittande glädje, livets skörhet och det mesta där emellan. Körens konserter brukar bjuda på en stark helhet som inte lämnar någon oberörd.”

Om | Skivor | Press | Kontakt

Program

Höst 2017

Måndag 21/8 Körstart kl. 18.00
September
Söndag 3/9 Kören sjunger på gudstjänst i Lutherska missionskyrkan kl. 11.00
16 – 17/9 Körresa
Lördag 16/9 Konsert kl. 19.00, Brokyrkan, Rimforsa
Söndag 17/9 Musikgudstjänst kl. 11.00, Ansgarskyrkan, Linköping
Söndag 17/9 Konsert kl. 18.00, Immanuelskyrkan, Jönköping

Oktober
Söndag 8/10 Kören sjunger på gudstjänst i Lutherska missionskyrkan kl. 11.00

November
Söndag 12/11 Kören medverkar på gudstjänsten kl. 11 i Lutherska missionskyrkan.        
Kl. 18.00 ”Omsluten”. 
Konsert i Hemsjö kyrka. Fri entré.

December
Söndag 3/12 Kören sjunger på första adventsgudstjänst i Lutherska missionskyrkan kl. 11.00
Söndag 17/12 Julkonsert I vinternatt, Lutherska missionskyrkan kl. 16.30 och kl. 19

Smakprov från nya skivan "Omsluten":