Kategoriarkiv: Huvudnyhet

Huvudnyheter som hamnar i bildspelet i sidhuvudet

lmk_sjungförlivet_A3_181129c

Psalmgala Sjung för livet

Lutherska missionskyrkans, tillsammans med flera solister och en 40-mannaorkester inbjuder till en psalmgalan Sjung för livet där du får sjunga med i många av våra mest älskade psalmer. Det blir såväl traditionella psalmer som nyare tongångar. Alla biljettintäkter går till EFS biståndsarbete Afrika svälter.

På grund av alla medverkande och besökarna så kommer vi att låna Hagakyrkan för att få plats.

Biljettintäkterna kommer att gå till EFS biståndsarbete Afrika svälter. EFS har sedan många år bedrivit hjälparbete på Afrikas horn med bl a mat till undernärda barn, mat till gravida kvinnor och ammande mödrar samt dricksvattensförsörjning.

Sön 20 Januari kl. 18 i Hagakyrkan Göteborg
Förköp, 100 kr, kan göras på nortic.se
Kontakt: Sven Fridolfsson, sven.fridolfsson@gmail.com
Tel. 0707-757391

lmk_sjungförlivet_A3_181129c

lm_affischer_agape_181124a

Agape

Agade är en politiskt och religiöst obunden frivilligorganisation som jobbar för ensamkommande barn och ungdomar. Lutherska har sedan ett tag tillbak samarbetat med Agape vars främsta uppdrag är att erbjuda stöd för barn som blivit utvisade, åldersuppskrivna eller flyttats från sina boenden när de fyllt 18 år.

Om du veta veta mer om Agape så följ länken nedan:

https://www.facebook.com/frivilligorganisationenagape/

Vill du vet mer om  hur du kan engagerade dig i arbetet så kontakta:

Sara Carlsson på 0730-29 17 20 eller saracarlsson83@gmail.com

eller

Åsa Brorsson på 0704-10 42 66 eller asa.brorsson@mattehornet.se

lm_affischer_agape_181124a