Unga psalmorkestern

Vid några tillfällen varje termin är alla barn som spelar ett instrument välkomna att vara med och spela i Unga psalmorkestern. Vi träffas och tränar vid ett par tillfällen och medverkar sedan i en gudstjänst.

I vår medverkar Unga psalmorkestern med musik följande söndagar: 4 februari, 25 mars och 27  maj.

För övrig info om datum och annat, mejla fridolfsson@home.se och se » Salts termins-program