Unga psalmorkestern

Vid några tillfällen varje termin är alla barn som spelar ett instrument välkomna att vara med och spela i Unga psalmorkestern. Vi träffas och tränar vid ett par tillfällen och medverkar sedan i en gudstjänst.

Under hösten medverkar Unga psalmorkestern med musik följande söndagar: 20 oktober.

För övrig info om datum och annat, mejla fridolfsson@home.se och se » Salts termins-program