Psalmorkester

Psalmorkestern

 

Du som spelar något instrument är välkommen att delta i psalmorkestern som övar och framträder vid ett par gudstjänster per termin. Under hösten 2017 medverkar psalmorkestern i gudstjänster söndag 1 oktober kl. 11.00 och söndag 10 december kl. 11.00. (2:a advent)

Är du intresserad att vara med någon gång kan du kontakta Sven Fridolfsson – fridolfsson@home.se

Det finns även Lilla psalmorkestern för dig som är yngre.