Psalmorkester

Psalmorkestern 2018

Du som spelar något instrument är välkommen att delta i psalmorkestern som övar och framträder vid ett par gudstjänster per termin. Under våren 2019 medverkar psalmorkestern med musik i gudstjänsterna under följande söndagar:
Sö 31 Mars 
Sö 19 Maj

Är du intresserad av att vara med någon gång kan du kontakta Sven Fridolfsson - fridolfssons@gmail.com

Det finns även Unga psalmorkestern för dig som är yngre.