Psalmorkester

Du som spelar något instrument är välkommen att delta i psalmorkestern som övar och framträder vid ett par gudstjänster per termin. Under hösten 2019 medverkar psalmorkestern med musik i gudstjänsterna under följande söndagar:
Sö 15 September
Sö 27 Oktober
Sö 8 December

Är du intresserad av att vara med någon gång kan du kontakta Sven Fridolfsson - fridolfssons@gmail.com

Det finns även Unga psalmorkestern för dig som är yngre.