Psalmorkester

Psalmorkestern 2018

Du som spelar något instrument är välkommen att delta i psalmorkestern som övar och framträder vid ett par gudstjänster per termin. Under hösten 2018 medverkar psalmorkestern med musik i gudstjänsterna under följande söndagar:
Sön 9 september
Sön 21 oktober
Sön 9 december

Är du intresserad av att vara med någon gång kan du kontakta Sven Fridolfsson – fridolfsson@home.se

Det finns även Unga psalmorkestern för dig som är yngre.